Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Recobox

Mô tả

Данный плагин добавляет систему комментирования Recobox вместо стандартной формы.

Поддерживает боле 15+ социальный авторизаций.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Recobox” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.