Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Recipe Rating

Mô tả

This plugin helps to rate the recipe of the post.

Cài đặt

Navigate to Plugins > Add New.
Click the Upload Plugin button at the top of the screen.
Select the zip file from your local filesystem.
Click the Install Now button.
When the installation is complete, you’ll see “Plugin installed successfully.” Click the Activate Plugin button at the bottom of the page.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Recipe Rating” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp