Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Recently registered widget

Mô tả

List of recently registered users

Ảnh màn hình

  • screenshot-1.png
  • screenshot-2.png

Cài đặt

  1. Extract the plugin folder from the downloaded ZIP file.
  2. Upload recently-registered-widget to your /wp-content/plugins/ directory.
  3. Activate the plugin from the “Plugins” page in your Dashboard.
  4. Activate the widget through the ‘Widgets’ menu in WordPress

Hỏi đáp

None

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Recently registered widget” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

None