Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Recent visited

Mô tả

A plugin to display recently visited custom post type. admin can use this plugin to show recent visited registered post types items to website visitor using simple short-code:

[VISITED_ITEMS]

Ảnh màn hình

  • http://s1.postimg.org/mneagpd5r/screenshot_1.png
  • http://s3.postimg.org/n9zkz1hw3/screenshot_2.png

Cài đặt

  1. install plugin zip file \’recent-visited.zip\’ and active plugin.
  2. set post types and number of posts to show from Recent visited admin menu item.
  3. use short-code: [VISITED_ITEMS]

Hỏi đáp

Question. is this plugin support custom post types , like products etc ?

Answer: yes, it supports all registered post types.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Recent visited” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

released first version 1.0