Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Last.FM Recent Tracks – WordPress Plugin

Mô tả

With this plugin you can add your recent scrobbled tracks on Last.FM to your site.

Ảnh màn hình

  • The plugin on a post or page.
  • The options page for the plugin.

Cài đặt

  1. Upload the plugin to the /wp-content/plugins/ folder or install it using the plugin installer in WordPress.
  2. Place the shortcode in one or more of your posts or pages.
  3. The shortcode is [lastfm].

Đánh giá

3 Tháng Chín, 2016
Parse error: syntax error, unexpected end of file in /var/vhosts/waow.us/webroot/wp-content/plugins/recent-tracks-lastfm/lastfm-recenttracks.php on line 87
Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Last.FM Recent Tracks – WordPress Plugin” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • First version of the plugin (stable).

1.1

  • Bug fixes