Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Parent Comments

Mô tả

Recent Top Most Comment Parents is a simple wordpress plugin for listing only top most parent comments.

Cài đặt

  1. Download and extract the file in your wordpress plugins folder
  2. Go to wordpress admin dashboard plugin page and activate
  3. After enabled the plugin use tmcp_get_comments($post_id, 3) to get only parent comments, tmcp_get_comments($post_id, 3) it will return comments in array format

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Parent Comments” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“Parent Comments” đã được dịch qua 1 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “Parent Comments” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.

Nhật ký thay đổi

1.0.1

  • Initial Release