Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Recent Posts With Authors Widget

Mô tả

This widget is similar to the standard Recent Posts widget, but adds the author name after the post title.

It is fully localized to any language supported by WordPress (by reusing WordPress own text domain and its existing messages).

Ảnh màn hình

  • The list of posts with authors in the front-end
  • The widget is localized to any language supported by Wordpress
  • Simple widget configuration in the back-end

Cài đặt

  1. Upload recent-posts-with-authors.php to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Add the widget “Recent Posts + Author” to your sidebar

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Recent Posts With Authors Widget” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • Initial release.