Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Recent Post for Custom Post Type

Mô tả

Want to use the “Recent Post” widget but using a Custom Post Type?

Have no fear. This plugin will let you create Custom Post Type “Recent Post” widget in no time.

Ảnh màn hình

  • Widget area

Cài đặt

  1. Upload the Recent Post for Custom Post Types plugin to your blog.
  2. Activate it.

You’re done!

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Recent Post for Custom Post Type” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp