Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Realtimehot Weibo(微博热搜榜)

Mô tả

在WordPress的仪表盘、小工具、文章、页面等地方加入微博热搜榜,随时随地 get 实时微博热搜,一键直达!

数据来源:新浪微博热搜榜

插件使用帮助查看Github:https://github.com/sy-records/realtimehot-weibo

作者博客

沈唁志

接受定制开发 WordPress 插件,如有定制开发需求可以联系QQ

Ảnh màn hình

  • screenshot-1.png
  • screenshot-2.png
  • screenshot-3.png

Cài đặt

  1. 把 realtimehot-weibo 文件夹上传到 /wp-content/plugins/ 目录下
  2. 在后台插件列表中激活 realtimehot-weibo
  3. 开始使用吧~

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Realtimehot Weibo(微博热搜榜)” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.1

  • 增加判断输出欢迎使用信息

1.0.0

  • First version