Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Really Simple Tweet

Mô tả

Twitter Tools is great but currently lacks a simple function to send a Tweet from your site’s PHP. This plugin adds such a function, so you can send a Tweet by calling the function from your site’s PHP.

Changelog

Follow me on Facebook</a href>

Follow me on Twitter</a href>

Cài đặt

  1. Copy the file really-simple-tweet.php to your WordPress plugins directory.
  2. Login to WordPress as an administrator, go to Plugins and Activate it.
  3. Send a Tweet by calling the function – e.g. simple_tweet(“Text to Tweet”,”Twitter_username”,”Twitter_password”)
    instead of the default “Meta” Widget

Hỏi đáp

None so far.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Really Simple Tweet” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

Click this link to see the changelog.