really-simple-featured-video

Mô tả

This plugin has been closed as of 26 Tháng Tư, 2022 and is not available for download. This closure is temporary, pending a full review.

Đánh giá

29 Tháng Sáu, 2021
I tried using YouTube embed video URL on posts but it did nothing as I put the link and updated the post. I enabled featured videos on posts in settings.
26 Tháng Tư, 2021
I'm very satisfactory but I would like to know the way like "Hacheuno" in the previous review how can setup the video after the landscape
Đọc tất cả 8 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Really Simple Featured Video – Featured video support for Posts, Pages & WooCommerce Products” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“Really Simple Featured Video – Featured video support for Posts, Pages & WooCommerce Products” đã được dịch qua 1 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “Really Simple Featured Video – Featured video support for Posts, Pages & WooCommerce Products” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.