Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Real IP Detector

Mô tả

This plugin allow WordPress to detect Real visitors IP Address when WordPress is behind of Reverse Proxy, Load Balancer or CDN.
It will start working as soon as you activate it.

It is also compatible:

 • Cloudflare.com
 • geniusguard.com
 • central-hosting.com
 • incapsula.com
 • sucuri.net
 • barracuda.com
 • f5.com And Other…

Cài đặt

 1. Go to Plugin Upload page ,http://example.com/wp-admin/plugin-install.php?tab=upload
 2. Select “Real-IP-detector.zip” from Your Pc And install it.
 3. It will start working as soon as you activate it.

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Real IP Detector” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.4

 • Increase efficiency.

1.3

 • Increase efficiency.

1.2

 • Fix Bugs.

1.0

 • no change.