Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Readministrator (Read Only Administrator)

Mô tả

Allowing users to see the admin settings page. Just Seeing, No edit allowed 🙂 These users will have all the privilege of editors along with that they will have the ability to see the admin settings.

Cài đặt

From your WordPress dashboard

  1. Visit ‘Plugins > Add New’
  2. Search for Readministrator (Read Only Administrator)
  3. Activate Readministrator (Read Only Administrator) from your Plugins page.

From WordPress.org

  1. Download Readministrator (Read Only Administrator).
  2. Upload the ‘readministrator-read-only-administrator’ directory to your ‘/wp-content/plugins/’ directory, using your favorite method (ftp, sftp, scp, etc…)
  3. Activate Readministrator (Read Only Administrator) from your Plugins page.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Readministrator (Read Only Administrator)” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp