Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

RE Phone CTA

Mô tả

Create a beautiful, elegant phone ring CTA that stay fixed on your screen. Whether you want it open a popup or make a call or just want to link to another page, it will make you sastified.

Used

Copy shortcode to view your custom map: [cta id=”YOUR_ID”]

Cài đặt

  1. RE Phone CTA can be installed directly through your WordPress
    Plugins dashboard.
  2. Click “Add New” and Search for “RE Phone CTA”
  3. Install and Activate

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“RE Phone CTA” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.1.0

Upload plugin