Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

RB External Thumbnail

Mô tả

Enable thumbnail field to external images. You can use external images as thumbnails in the blog posts. A simple and practical way.

Ảnh màn hình

  • screenshot-1.png

Hỏi đáp

Installation Instructions
  1. Upload RB External Thumbnail to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Đánh giá

9 Tháng Ba, 2019
Thanks to the author for this good and necessary plugin. This plugin can be used to insert a video preview, which is inserted from another site. If the author deletes the video, then the photo preview will also disappear. So you can track a remote video on the site and replace it with another.
Đọc tất cả 3 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“RB External Thumbnail” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“RB External Thumbnail” đã được dịch qua 2 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “RB External Thumbnail” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.

Nhật ký thay đổi

1.0

  • External thumbnail for posts.
  • Enable thumbnail preview.
  • Enable has_post_thumbnail() for external images.

1.1

  • Include translation support

1.2

  • Translation for other languagess

1.3

  • Support for external thumbnail called by wp_get_attachment_url