Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Rate This Site

Mô tả

Create rate this site in your site.
You can dynamic create rate this site inputs and it is configurable from admin side.

Ảnh màn hình

 • Admin back end to save rate this site form screenshot.
 • Front end user rate this site form send email box screenshot.

Cài đặt

 1. Download plugin and unzip it to your /wp-content/plugins/ plugin directory.
 2. After that go to your plugin manager and activate it.
 3. After activate rate this site one configuration link is show in plugin manager and it is also show in admin menu.
 4. Go to rate this site and manage form inputs that are you want to display.

Hỏi đáp

 1. Is this plugin Configure from Admin-side ?
  Yes.- Admin can configure this plugin form there control-panel
 2. Is it free ?
  Yes.- rate this site is free for all users.
Installation Instructions
 1. Download plugin and unzip it to your /wp-content/plugins/ plugin directory.
 2. After that go to your plugin manager and activate it.
 3. After activate rate this site one configuration link is show in plugin manager and it is also show in admin menu.
 4. Go to rate this site and manage form inputs that are you want to display.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Rate This Site” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

 • Rate this site is ready for production