Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

RankRiskIndex

Mô tả

Built by www.thewebmaster.com this plugin shows the daily updated Rank Risk Index by Rank Ranger. It shows the SERP fluctuations for over 10,000 domains and keywords to give a fairly accurate account of when Google’s serps change. This will enable you to address negative results quickly.

The plugin will add the Rank Risk chart to your admin dashboard. In addition, it will add a widget (although this is quite wide, so may not fit in a sidebar). Thirdly, it creates a shortcode so you can insert the Rank Risk chart into any page or post by using the shortcode “[rankrisk]”.

Feature requests and ideas welcome: admin@besthostnews.com

Ảnh màn hình

  • The dashboard widget.

Cài đặt

  1. Upload the plugin.
  2. Activate it.
  3. Check your dashboard.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“RankRiskIndex” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • Initial version.

1.1

  • Added widget, and shortcode

1.2

  • Updated Rank Risk Index URL