Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

RankingMan

Mô tả

HTML・CSSを知らなくてもランキングが簡単に作成できるアフィリエイトツールです。

Arbitrary section 1

Ảnh màn hình

Cài đặt

 1. Go to the Plugins menu and click Add New.
  1. Search for RankingMan.
  2. Click Install Now next to the rankingMan Setting plugin.
  3. Activate the plugin.

Hỏi đáp

A question that someone might have

An answer to that question.

Đánh giá

16 Tháng Một, 2020
Downloaded and could not figure exactly what the plugin does, although its name alone made me download. Possibly nice, but needs English translation badly.
Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“RankingMan” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0

 • 2020-01-04
 • First revision.

1.0.1

 • 2020-01-09
 • 軽微な不具合対応・新機能追加

1.0.2

 • 2020-01-16
 • 表示不具合の修正