Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Randomize Password

Mô tả

This plugin will help you to change the password for users depending on the schedule in settings (only set by administrators) of the plugin. It will add a new option on the profile page of each user to activate the schedule to randomly change their password.

Ảnh màn hình

  • Option for each user on user settings page and profile page.

  • Randomize Password Settings page in Dashboard → Settings.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Randomize Password” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0

  • Initial Release