Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Random Tumblr

Mô tả

Sidebar widget which displays one photo from your tumblr entries randomly. This widget pulls only photo image which you uploaded and/or rebloged.

Ảnh màn hình

  • Main View
  • Option Panel

Cài đặt

Place the php file in your /wp-content/plugins/ directory
and activate through the administration panel, and then go to the widget panel and
drag it to where you would like to have it!

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Random Tumblr” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp