Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Random Posts Widget Configurable

Mô tả

Random Posts Widget provides you with a widget that displays random posts. You can set the number of random posts to be displayed… very easy to use.

Arbitrary section 1

Cài đặt

  1. Upload random-posts-widget-configurable.zip to the /wp-content/plugins/ directory and unzip
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Add the widget to your sidebar

Hỏi đáp

None yet

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Random Posts Widget Configurable” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.13 tested up to 3.5.1
1.10
Version 1.10
1.0
First Release