Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Random Post Name

Mô tả

Auto-generate a unique random string and set it to post_name.

Customization with hooks

Use of filter hooks is at your own risk.

 • You can change post_type to be applied by an array. Deafult is ‘post’ only.
add_filter( 'random_post_name_post_types', 'hoge' );
function hoge(){
  return ['post', 'page'];
}
 • You can change the number of characters in the post_name. Deafult is 10.
add_filter( 'random_post_name_digits', 'hoge' );
function hoge(){
  return 20;
}
 • You can change the variation of characters. Deafult is ‘0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyz’. Do not include multibyte chars.
add_filter( 'random_post_name_choices', 'hoge' );
function hoge(){
  return '0123456789abcdefghijkmnpqrstuvwxyz_-';
}

Precautions

Too few characters and too few character variations can cause unexpected problems.

Cài đặt

 1. Upload the plugin package to the plugins directory.
 2. Activate the plugin through the \’Plugins\’ menu in WordPress.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Random Post Name” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

 • first version.