Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Random Messages

Mô tả

Random Messages lets you randomly display one of your pre-written lines of text. Use a custom template tag anywhere in your theme template.

Ảnh màn hình

  • The admin page

Cài đặt

  1. Upload the entire random-messages folder to the /wp-content/plugins/ directory.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress.
  3. Input messages at Random Messages menu.
  4. Add the tag where you like.

Hỏi đáp

A question that someone might have

An answer to that question.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Random Messages” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.3 – August 12, 2013
Text fixed.

1.1 – August 7, 2013
Japanese localization done.

1.0 – August 5, 2013
Fixed a bug.