Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Alan Partridge Random Quote Widget

Mô tả

Display a random Alan Partridge quote inside a widget. Contains over 30 of the best Alan Partridge quotes! Select quotes from season 1, season 2 or both.

Ảnh màn hình

  • Widget settings
  • Widget in action

Cài đặt

  1. Upload the plugin files to the /wp-content/plugins/plugin-name directory, or install the plugin through the WordPress plugins screen directly.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ screen in WordPress
  3. Use the Widget settings to configure the plugin.

Hỏi đáp

Installation Instructions
  1. Upload the plugin files to the /wp-content/plugins/plugin-name directory, or install the plugin through the WordPress plugins screen directly.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ screen in WordPress
  3. Use the Widget settings to configure the plugin.
How many quotes does this widget provide?

It can randomly display over 30 of Alan’s best quotes, many fresh quotes will be added in future updates!

Can I select a season?

Yes! Select quotes from season 1, season 2 or both!

Does it include CSS styles?

Yes, some CSS is included (mainly margin and padding) but can be removed.

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Alan Partridge Random Quote Widget” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

2.0

  • Second version