Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Rainbow Status

Mô tả

Let Rainbow Status help you visually manage your WordPress publishing.Install Rainbow Status to get separate background colors for Draft, Pending, Published, Scheduled and Private posts/pages.Small plugin, big impact.

Follow the developer on Twitter
Visit Developer Website

Download My Other Plugins

Cài đặt

  1. Download Rainbow Status package file, extract rainbow-status directory from ZIP file, upload it to WordPress Plugins directory ‘/wp-content/plugins/’ or install plugin from Plugin panel in WordPress Dashboard.

  2. Activate Rainbow Status via Plugin page.

  3. Check out the Rainbow.

If you are new to WordPress : Installing Plugins

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Rainbow Status” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.1

  • A small tweak
  • Tested with WordPress 4.2.4