Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Rafa Azure Simple Upload

Mô tả

This plugin uploads to your blob on Microsoft Azure.

Ảnh màn hình

  • Plugin Configuration Screen.

Cài đặt

This section describes how to install the plugin and get it working.

e.g.

  1. Upload the plugin files to the /wp-content/plugins/rafa-azure-simple-upload directory, or install the plugin through the WordPress plugins screen directly.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ screen in WordPress

Hỏi đáp

Do I need an azure account to use the plugin?

Yes.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Rafa Azure Simple Upload” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0

  • Create Plugin.