Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

The Holy Quran

Mô tả

Displays random verse from the holy quran.

Ảnh màn hình

  • Quran Widget
  • Widget in the blog

Cài đặt

  1. Upload the folder (quran) to the plugins directory (wp-content/plugins) or install it from your dashboard.
  2. Activate the plugin from ‘Plugins’ menu in WordPress.
  3. Go to Widgets page, and you’ll see a new widget “Quran” add it to the region you prefer it to show up in and “Save Changes”.
  4. You can customize the look and feel using css/style.css inside the widget’s folder.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“The Holy Quran” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp