Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Quote Tag

Mô tả

Quote Tag plugin displays short quotations within <q> tags as quotes. For example, <q>Believe you can and you’re
halfway there</q> is displayed as “Believe you can and you’re halfway there“.

Quote Tag plugin works for pages, posts and custom posts using the tinymce’s html editor.

Cài đặt

Install from wordpress plugins directory.

To install manually:

Upload unzipped plugin folder to the /wp-content/plugins/ directory
Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Quote Tag” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • Version

0.0

  • Created