Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Quotable Tweets by DraftPress

Mô tả

The Quotable Tweets plugin by https://draftpress.com gives you an easy way to add a beautiful actionable tweet link to your sidebar.

Please check out our other plugins 🙂

Contribute to the plugin and submit pull requests through the Quotable Tweets plugin for WordPress GitHub repository.

Ảnh màn hình

  • The widget output
  • The widget settings

Cài đặt

  1. Upload quotable-tweets to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Quotable Tweets by DraftPress” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.1.7

2021-09-16
* Made compatible with WordPress 5.8.1

1.1.6

2021-05-17
* Made compatible with WordPress 5.7.2

1.1.5

2020-09-14
* Made compatible with WordPress 5.5.1

1.1.4

2020-05-27
* Made compatible with WordPress 5.4.1
* Added DraftPress as a Contributor

1.1.3

2019-09-11
* Made compatible with WordPress 5.2.3

1.1.2

2017-06-11
* Made compatible with WordPress 4.8

1.1.1

2015-10-16
* UPDATED: Banners and Icons

1.1.0

2015-10-16
* REMOVED: Widget quotable link removed
* UPDATED: Added a better description to the readme

1.0.0

  • Initial release