Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

QuickPick

Mô tả

QuickPick will display your last 5 edited posts or pages so you can access and edit them.

Why was this plugin created?

This plugin was created to save time to find the just recently edit page or post, in case you need to modify/edit it again.

Ảnh màn hình

  • Posts list with the quickpick button
  • Pages list with the quickpick button

Cài đặt

  1. Install QuickPick either via the Plugins > Add New page in your WordPress Dashboard, or by downloading the plugin and uploading the file in Plugins > Add New.

  2. After activating QuickPick, a button will appear in the Post/Page Quick Links menu.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“QuickPick” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.1

  • Compatibility WordPress Version 6.1

1.0

  • Initial release