Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

QUICKOM Call Center

Mô tả

This plugin offer QUICKOM Call Center service which is the perfect fit for remote teams or virtual offices, providing support agents with the ability to receive messages or calls on any device.

Cài đặt

  1. Go to quickom.com to create new account.
  2. Create QR code
  3. Input QR code link to Quickom setting screen.
  4. The Live Support widget will show on the frontpage.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“QUICKOM Call Center” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp