Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Quickex Сrypto Exchange

Mô tả

Create your own exchanger overnight using the free CMS WordPress and Quickex widget.

 1. Create an account
  Become part of our Quickex Partnership Program (https://quickex.io/partner/register)

 2. Install widget
  Install the widget on your website

 3. API
  Activate the widget using the API-key available in your account

 4. Widget on any page
  Add the widget to any page of your website using a short-code

 5. Done
  Don’t forget to check your account to withdraw the profits

170+ cryptocurrencies right on your website. Profit from every transaction made on your website.

Link to the plugin developer: https://quickex.io/

Cài đặt

 • Upload the plugin files to the /wp-content/plugins/quickex directory, or install the plugin through the WordPress plugins screen directly.
 • Activate the plugin through the ‘Plugins’ screen in WordPress
 • Use the Settings->Quickex screen to configure the plugin
 • Create an account https://quickex.io/partner
 • Activate the widget using the API-key available in your account
 • Add the widget to any page of your website using a short-code
 • You can get rates file by url yourdomain.com/api/files/rates

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Quickex Сrypto Exchange” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.9.1

 • First stable version.