Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Quick Slugs

Mô tả

Quick Slugs is a plugin that helps you edit, update posts/pages slugs quickly.

For more details, including installation and usage instruction, please visit my page:

http://hieudt.info/wp-plugins/quick-slugs/

Ảnh màn hình

  • The main screenshot

Cài đặt

  1. Download the plugin and extract its content
    1. Upload the complete folder “quick-slugs” to the “/wp-content/plugins/” directory
    2. Activate the plugin through the “Plugins” menu in WP-Admin
    3. Go to “WP-Admin -> Posts -> Quick Slugs” to edit slugs

Hỏi đáp

The FAQ is available at the Plugin Homepage

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Quick Slugs” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp