Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

QuickSave

Mô tả

Save your code with ctrl or cmd + s.

Cài đặt

Installation

Just install it.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“QuickSave” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp