Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Quick Press Widget

Mô tả

You can write a simple post in frontend without login to backend.
You can easily to post something like Twitter. Write Sideblog is also good idea.

Ảnh màn hình

  • When you login your blog as administrator. this form will show out. And others that do not have "edot post" competence will not see this thing.

  • You just need to add this widget. No need to set anything.

Cài đặt

  1. Upload this plugin to your /wp-content/plugins/ directory.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress.
  3. Done!

Hỏi đáp

Not yet.

Đánh giá

3 Tháng Chín, 2016
If you put the widget in your sidebar, it'll show up. But when you submit your quick post, it just redirects to your homepage. When you check your list of posts, it's not there.
Đọc tất cả 2 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Quick Press Widget” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.2
[Remove] Remove “Post Slug” input window.
[Fix] Make it can work under “WordPress MU + BuddyPress”

1.1
[New] Add “Post Slug” input window.
[Fix] Change style.

1.0
First version.