Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Quick Navigation Right Bar

Mô tả

This plugin add a navgation bar in right website. You can add social button on this bar, quick login button, custom html button…

Feature:

  • Added many socials website

Ảnh màn hình

  • /assets/screenshot-1.jpg
  • /assets/screenshot-2.jpg

Cài đặt

  1. Unzip the quick-navigation-right-bar.zip
  2. Copy quick-navigation-right-bar folder to wp-content/plugins
  3. Go to Plugins/Installed Plugins, find WeHeartIt Image Embed and click Active
  4. Enjoy!

Hỏi đáp

Need support?

Comment to my twitter (https://twitter.com/noitrangbanh)

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Quick Navigation Right Bar” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • Quick Navigation Right Bar plugin released