Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Quick META Keywords

Mô tả

Automatically adds a META keywords tags with keywords within the html HEAD tags. The categories are used as keywords.
Note: Works on single posts only as they are assigned categories.

Ảnh màn hình

  • Add the meta keywords tag and fills up categories as keywords.

Cài đặt

  1. Unzip the download-package
  2. Upload folder including all files to the “/wp-content/plugins/” directory
  3. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  4. View source code of your article and check the META keywords tags.

Hỏi đáp

Q: Why does it work for single post pages only?

Since only single posts are assigned categories, therefore, this plugin uses categories for keywords. So it only works with single posts.

Q: Where can I send feedback about this plugin?

Plugin URI: https://www.quickonlinetips.com/archives/quick-meta-keywords-wordpress-plugin/

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Quick META Keywords” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.1

  • Cleaned code

1.0

  • Initial release.