quick-edit-template-link

Mô tả

This plugin has been closed as of 27 Tháng Bảy, 2023 and is not available for download. Lý do: Lỗi bảo mật.

Đánh giá

4 Tháng Tư, 2018
For years I am trying to customize my wordpress themes, as always I get lost! This plugin helped me a lot! Thank you! PS: I just created a account to give you 5 stars!
3 Tháng Chín, 2016 4 replies
It make the process of theme customization so much easier, I use it on every WordPress website I develop !
Đọc tất cả 7 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Template Debugger” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp