Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Quick Download – Themes and Plugins from WP Dashboard

Mô tả

Quick Download plugin lets you download installed plugins and themes ZIP files directly from your admin dashboard.

After installation Download ZIP button will be automatically added to all plugins and themes.

Features

  • Easy to install
  • No required settings in the admin

Cài đặt

  1. Go to Plugins > Add New.
  2. Search for “Quick Downlaod”.
  3. “Download ZIP” links will be automatically added beside to all plugins and themes.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Quick Download – Themes and Plugins from WP Dashboard” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0 – 22/05/2022

  • Initial Release.