Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Quick Coming Soon

Mô tả

Quick coming soon is only for those who need to put a simple note on the site immediately while upgrade or maintenance.

Main Features

 • Lightweight
 • Easy installation.
 • Can put simple note
 • Đáp ứng
 • Background image change
 • Social Button (Facebook,Twitter,Youtube)

Ảnh màn hình

 • How this will look
 • Setting Page

Cài đặt

Installing this plugin as regular wordpress plugin.

After install, you can see a menu, settings > Quick coming soon settings. You can change settings form here.

Hỏi đáp

No questions for this plugin.

Đánh giá

Đọc tất cả 2 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Quick Coming Soon” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

 • First Release

1.1

 • Added new features like background image change, add social buttons

1.1.1

 • Add Translation
 • Update to latest version

2.0

 • Update to latest WordPress version 4.9.8

2.0.1

 • Update to latest WordPress version 5.2.2

2.0.2

 • Update to latest WordPress version 5.3

2.0.3

 • Update to latest WordPress version 5.4

2.0.4

 • Bug fix & Update to latest WordPress version 5.7.2