Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Question Answer – Related Questions

Mô tả

Automatically display related question by category and tags on single question page at bottom.

Translation

Pluign is translation ready , please find the ‘en.po’ for default translation file under ‘languages’ folder and add your own translation. you can also contribute in translation, please contact us http://www.pickplugins.com/contact/

Ảnh màn hình

  • Screenshot 1

Cài đặt

  1. Install as regular WordPress plugin.
  2. Go your plugin setting via WordPress Dashboard and find “Question Answer – Related Questions” activate it.

Hỏi đáp

Installation Instructions
  1. Install as regular WordPress plugin.
  2. Go your plugin setting via WordPress Dashboard and find “Question Answer – Related Questions” activate it.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Question Answer – Related Questions” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0

  • 26/03/2017 Initial release.