Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Query Recorder

Mô tả

Allows developers to record queries when setting up a theme or plugins locally, creating an SQL script that can be run later when deploying to a staging or live site.

Interested in contributing to Query Recorder? Please visit https://github.com/deliciousbrains/wp-query-recorder

Banner image credit – cmoi

Ảnh màn hình

  • Query Recorder settings screen
  • Start/stop query recording button

Cài đặt

  1. Use WordPress’ built-in installer
  2. Access the “Query Recorder” menu option under Settings

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Query Recorder” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.1

  • Bug fix: Semicolon missing at the end of each SQL statement

1.0

  • Initial release