Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Checking Variables (Dev. Tool)

Mô tả

Are you a WordPress Developer? Just simply check the values of your variables. You can use it either in Query Monitor result and independently.

Usage

 1. Using console( $var [, $var [, $var]] … ); function, you can check what the variable contains.
 2. You can check it on the Query Monitor – Variable Checking or your wp_footer.

Ảnh màn hình

 • Tùy chọn
 • Position on Query Monitor
 • Result on Query Monitor
 • Result on Footer
 • Result on Javascript Console

Cài đặt

From your WordPress dashboard

 1. Visit ‘Plugins > Add New’
 2. Search for ‘Checking Variables’
 3. Activate ‘Checking Variables (Dev. Tool)’ from your Plugins page.

From WordPress.org

 1. Download the plugin zip package and extract it.
 2. Put the folder named “query-monitor-check-var” under /wp-content/plugins/ directory
 3. Go to the plugins page in your WordPress admin panel and click “Activate”

Đánh giá

18 Tháng Hai, 2019
Has a few small quirks but still a nice companion to any debugging outfit. Works fine with WP v5.0.3 and all of the latest updates from QM.
Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Checking Variables (Dev. Tool)” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

4.0.0

 • Fix Some Errors
 • Fix Interface

3.0.5

 • Fix Errors : When check value with brackets (ex. console( $somevar . ” got it!” ) )

3.0.4

 • Fix Errors

3.0.3

 • Fix Error : Protected and Private Key Error

3.0.2

 • Fix Some Error

3.0.1

 • Fix Plugins Page Setting Link
 • Fix Javascript Console Error

3.0

 • Improvement
 • Output Style : Show Variable Name, Show Variable Location
 • Javascript Console Screen
 • Capability Control

2.0

 • Make it can be used independently.

1.0

 • Original Version