WordPress.org

Plugin Directory

Qube Tools – Extend Theme Features & One Click Demo Importer Plugin for Qube Themes

Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Qube Tools – Extend Theme Features & One Click Demo Importer Plugin for Qube Themes

Mô tả

Extend Theme Features & One Click Demo Importer Plugin for Qube Themes

Cài đặt

  1. Install the plugin either via the WordPress.org plugin directory, or by uploading the files to your server (in the /wp-content/plugins/ directory).
  2. Activate the Mantra Audience plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Qube Tools – Extend Theme Features & One Click Demo Importer Plugin for Qube Themes” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.3 | 2021/08/23

  • Update – Change Demo Importer UI React JS Based
  • Fixes – Some minor issue

1.0.1 | 2021/08/22

  • Initial release