Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Quasar Variable Attributes

Mô tả

The Quasar Variable Attributes plugin will allow you to create a more complex and beautiful selection of options in a variable product. You will be able to display a selection of variations in variable products in the catalog and archives.

Individual setting of each attribute. Full control over the design, you customize the design of each individual attribute for the product card and categories. You can also customize block design with variables.

The main feature of this plugin is the ability to set unique images for variable attributes in each product.

Features

1) 4 types of attribute display
2) Design customization
3) The ability to display a selection of variations in categories and archives
4) The ability to display the quantity field in categories and archives
5) Responsiveness settings

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Quasar Variable Attributes” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“Quasar Variable Attributes” đã được dịch qua 1 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “Quasar Variable Attributes” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.

Nhật ký thay đổi

1.0

  • first version.