Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Quasar form – add-on for WooCommerce

Mô tả

Allows you to use forms from the Quasar Form plugin as quick order forms in Woocommerce. This addon works according to the following algorithm. In the main settings. You select the form created in the Quasar Form plugin. Then you connect the fields of this form with the woccomerce order fields so that the form data appears in the order.

Features

  1. Works with simple products
  2. Design customization
  3. Creating an order in WooCommerce
  4. Setting up the location of the quick order button

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Quasar form – add-on for WooCommerce” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“Quasar form – add-on for WooCommerce” đã được dịch qua 1 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “Quasar form – add-on for WooCommerce” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.

Nhật ký thay đổi

1.0

  • first version.