QuadMenu – OceanWP Mega Menu

Mô tả

Demo | Premium | Documentation | QuadMenu | Community

This WordPress Mega Menu Plugin allow you to create a Mega Menu in OceanWP and integrates QuadMenu with the OceanWP theme settings. Requires QuadMenu and OceanWP.

Cài đặt

  1. Go to the Plugins page in WordPress
  2. Search for “QuadMenu – OceanWP Mega Menu”
  3. Click “Install”

After installation go to Appearance > Menus and create your mega menu.

1.0.4

  • QuadMenu automatic installation

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“QuadMenu – OceanWP Mega Menu” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • Initial version