QuadMenu – Extra Mega Menu

Mô tả

Demo | Documentation | Developers | Community

This WordPress Plugin allow you to create a Mega Menu in Extra and integrates QuadMenu with the Extra theme settings. Requires QuadMenu and Extra.

Customizer

Cài đặt

 1. Go to the Plugins page in WordPress
 2. Search for “Extra Mega Menu”
 3. Click “Install”

After installation go to Appearance > Menus and create your mega menu.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“QuadMenu – Extra Mega Menu” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.1.3

 • QuadMenu automatic installation

1.1.2

 • Fixed. compatibility with extra 2.6

1.1.1

 • Fixed. undefined function when extra is deactivated

1.1

 • Fixed. undefined vars
 • Fixed. compatibility with Extra
 • Fixed. compatibility with QuadMenu 1.1.

1.0.1

 • Compatibility fixes with QuadMenu 1.2.1

1.0

 • Initial version