Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

qTranslate loves WPEC

Mô tả

This is a simple and tiny plug-in which add translatable form fields for wp e-commerce taxonomies (product categores, variations and product tags).

Just activate it and you’re good to go.

Requires qTranslate and WP e-commerce.

Ảnh màn hình

  • The Product Variations edit screen with qTranslate loves WPEC. In this case with both Swedish and English alternatives.
  • The Product Categories edit screen with qTranslate loves WPEC. In this case with both Swedish and English alternatives.

Cài đặt

  1. Upload qtloveswpec to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Hỏi đáp

What does it do?

Adds translatable form fields for wp e-commerce taxonomies (product categories, variations and product tags).

Đánh giá

Đọc tất cả 2 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“qTranslate loves WPEC” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • Initial public release.