qrcode-payment-for-vietnam

Mô tả

This plugin has been closed as of 8 Tháng Ba, 2024 and is not available for download. Lý do: Vi phạm Guideline.

Đánh giá

28 Tháng Một, 2022
Nên dùng, thử qua mấy plugin thì cái này ổn nhất
20 Tháng Bảy, 2021
Minh danh gia vay, hi vong tac gia co the xem duoc vao hoan thien plugin: – Uu diem: tich hop nhieu cong thanh toan – cai dat de dang: nhung nen co 1 huong dan de ho co the tai QR cua ca nhan tu cac cong thanh toan do – Nhuoc diem: icon trong muc thanh toan qua to 360px, tran ca trang thanh toan. Nen tinh hop nho hoac bo icon do ra – Can co tinh nang mo rong: tao hop QR tuy chinh (de co the tich hop cac cong khac de xuat)
Đọc tất cả 4 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Thanh toán bằng QRcode tại Việt Nam” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“Thanh toán bằng QRcode tại Việt Nam” đã được dịch qua 1 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “Thanh toán bằng QRcode tại Việt Nam” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.